Referenties


Een digitaal portfolio

Met de Sportfolio App kan elke leerling binnen de gymles het eigen leerproces zelf bijhouden en beoordelen. Leerlingen filmen hun meest gave beweging en leren op leuke wijze beter bewegen. Door middel van videofeedback krijgt de leerling inzicht in de persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier ontdekt de leerling steeds beter de eigen mogelijkheden, legt deze vast binnen het sportfolio, en kan met trots terugkijken op behaalde resultaten.

Het toekennen van een cijfer door de docent wordt middels het gebruik van de Sportfolio App van ondergeschikt belang.